Systemische Coaching

( Het werken met Familieopstellingen gebeurt vaak in een groep. Individuele sessies zijn ook mogelijk. )

Wat is Systemisch Werk?

Systemisch Coaching is een methode die als doel heeft om op zielsniveau inzicht te krijgen in de diepere laag achter een vraag. Het beeldt letterlijk ‘het systeem’ uit waarvan jij deel uitmaakt. Dat kan je familie zijn maar ook een organisatie of een vriendengroep, de buurt waar je woont. Alles is een systeem. De Duitser Bert Hellinger (1952) heeft onder meer vanuit zijn interesse voor de psychologische aspecten van heling het gedachtengoed achter systemische werken ontwikkeld. Ik werk hiermee tijdens losse individuele sessies, het Traject Leven in Verbinding of tijdens een groepsopstelling.

Als we opstellingswerk doen kijk ik samen met jou welke personen of andere elementen uit jouw systeem van belang zijn om op te stellen voor jouw vraagstuk. Vervolgens kies jij representanten uit de materialen waar we mee werken (of bij een groep dus de uit de mensen die representeren). Symbolen, poppetjes of representanten vertegenwoordigen die personen of elementen. Samen gaan we jouw vraag of probleem verkennen door het stellen van vragen. Ongeacht onze achtergrond of kennis werken we met elkaar vanuit een ‘wetend veld’, niet vanuit ons hoofd maar vanuit ons hart. Alles wat zich aandient, heten we welkom. Er is dan ook geen goed of fout, geen oordeel.

Een opstelling geeft vaak een verbazingwekkend inzicht in verhoudingen en relaties, waarvan je je soms niet bewust bent. Zo ontstaat een diep besef, een weten waarmee jij verder kunt. Ook vragen die (ogenschijnlijk) weinig tot niets met familie te maken hebben, kunnen worden opgelost door een opstelling. Laat je verrassen!

Een praktijkvoorbeeld

Hoe gaat een opstelling nu eigenlijk in zijn werk?

Individueel: We werken met figuurtjes en symbolen. Hierdoor kun je via beelden ervaren wat er gebeurd als posities, symbolen wijzigen. Ook werken we door lichaamsoefeningen te doen, te voelen wat er in je lijf gebeurd bij veranderingen. Het belangrijkste is dat we een sessie persoonlijk maken. We werken met een ingang die passend is voor jou. Ik stuur op zelfredzaamheid en vertrouw erop dat jij de antwoorden in je draagt. Door mijn kennis van systemisch werk help ik je op weg deze antwoorden weer aan te raken. Zo krijg je inzichten en bij het traject Leven in Verbinding gaan we ook aan de slag met dit omzetten in vaardigheden.

In groepen werkt het een klein beetje anders:

We bevinden ons met een kleine groep mensen in een praktijkruimte. Na een kort interview met de vraagsteller worden representanten gekozen. Dit kunnen representanten zijn voor familieleden, vrienden, kennissen, collega’s, ziektes, wereldbeelden enzovoorts. Wanneer de gevraagde representanten een 'ja' voelen om te representeren, geeft de vraagsteller hen op basis van zijn intuïtie een positie in het veld (de leegte in de ruimte).

Van daaruit zal ik de representanten vragen hoe zij zich voelen en welke bewegingen zij zouden willen maken. In het ‘wetende veld’ ontvouwt zich vervolgens een diepere dynamiek die vaak blootlegt wat nog niet gezien werd door de vraagsteller. Het veld is onder mijn begeleiding in beweging. Hoe het zich ontvouwt, geeft een diep inzicht in jezelf, ook voor de representanten, en zelfs voor degenen die niet in de opstelling staan.

Ik ontmoet je graag bij een individuele sessie, het Traject Leven in Verbinding of een groepsopstelling!

 

Familieopstelling

  • Individuele Coaching
  • Groepen van 8 personen
  • (deels) Gebaseerd op Dana
  • Transformatie in moeilijke situaties
  • Werkt helend

 

 

Ontvang gratis inspiratie

Voeding voor jouw ziel: ontvang gratis tips, oefeningen en inspiratie.

(Check je spam voor de ontvangstbevestiging!)