Privacy

Hoe ga ik om met jouw gegevens?

In het gebruik van de website www.devavasuda.nl kan gevraagd worden om persoonsgegevens in te vullen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het invullen van het contactformulier. Ik kan mij voorstellen dat je daar als bezoeker moeite mee kunt hebben. Ik leg je daarom graag uit waar ik jouw gegevens voor nodig heb en hoe ik hiermee omgaan.

Op mijn website www.devavasuda.nl houd ik algemene bezoekgegevens bij van de bezoekers van mijn website. Dat betreft bijvoorbeeld informatie over welke pagina's het meest worden opgevraaagd. Dit doe ik om de inrichting van mijn website zo goed mogelijk op jou als bezoeker af te stemmen.

Als je mijn website gebruikt, worden cookies op je computer gezet en ik vind het belangrijk dat je weet wat daarmee gebeurt. Heel veel websites maken gebruik van cookies, deze maken het gebruik van een website gemakkelijker. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Het bevat gegevens die je op de website invoert. Een cookie kan geen virussen bevatten.

Bescherming persoonsgegevens

Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens, ik verkoop jouw gegevens niet en ik geef jouw informatie ook niet door aan anderen.

Voor wat betreft mijn website heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verkrijging/verwerking. Deze maatregelen garanderen een beveiligingsniveau dat past bij de grootte en aard van mijn activiteiten in combinatie met de soort gegevens die jij als bezoeker op mijn website achterlaat. In alle gevallen houd ik mij aan de wet, en dus ook aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt ook het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid wat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover ik beschikken in een computerbestand naar je toe te sturen.

Je kunt een verzoek bij mij indienen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, intrekking van je toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar info@devavasuda.nl. Ik zorg er dan voor dat het gevraagde wordt uitgevoerd.

Wijzigingen Privacy statement

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Controleer daarom regelmatig deze pagina voor mijn privacybeleid.

Vragen over je privacy?

Heb je vragen of opmerkingen over mijn privacybeleid? Neem dan contact op via info@devavasuda.nl.

 

Ontvang gratis inspiratie

Voeding voor jouw ziel: ontvang gratis tips, oefeningen en inspiratie.

(Check je spam voor de ontvangstbevestiging!)