Leven in Verbinding, Je Verlangen in Beeld

Een traject van negen sessies waarin je de verbinding met jouw autentieke zelf mag gaan leggen om van daaruit een diepere verbondenheid met anderen te gaan ervaren. Een traject waarbij we de verbinding met jouw autentieke zijn weer nieuw leven in blazen. Een traject waarbij ons ook verbinden met onze emoties. 

Luister hier alvast naar een voorproefje over hoe emoties ons de weg kunnen wijzen wanneer we er goed mee in contact staan.

Autonome Levenskunst

Autonomie verwerven is een levenskunst. De levenskunst is om zoveel autonomie te verwerven, dat je binnen elke gekozen groep of relatie verbonden blijft zonder je eigenheid te verliezen. Dit kan behoorlijk moeilijk zijn als er iemand is geweest die emotioneel niet beschikbaar was, of niet ontvankelijk, je in de kou stond als kind, alleen en hulpeloos. De verbinding verliezen met onze geliefden verstoort het gevoel van geborgenheid. Het verstoord de vaardigheid autonomie te verwerven als hier op jonge leeftijd al ervaringen mee zijn.

Veel mensen vinden het belangrijk om het kind in zichzelf te koesteren. Dit is het koesteren van het verleden en de angst voor het leven in het heden.

Volwassen zijn betekent groeien, ontdekken, verkennen, je potentieel verwezenlijken en je onbegrensd ontplooien. En ook het nemen van de volle verantwoordelijkheid voor je daden.  In dit traject gaan we op zoek naar de verstoring in jouw oerpaniek, waar ben jij gaan eisen, vastklampen, geruststellen, terugtrekken, sussen. Hoe roep jij zonder woorden: '"Geef me je aandacht, blijf bij me, ik heb je nodig of ik laat me niet door jou kwetsen, ik wil bijkomen en de zaken onder controle houden.'" We leggen je verhulde boodschappen bloot, je eigenheid, je verlangen naar de verbinding onder deze gevoelens en gedrag.

Het kind in jezelf

Als kind naar je eigen regels leven wekt doodsangst op. Van oudsher konden we niet overleven als we erdoor verstoten werden van de groep. Om volwassen te kunnen worden dient een mens zich over het algemeen los te maken van de regels, normen en waarden van de familie waarin het geboren is. Elke sessie stappen we dichterbij het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen leven. In plaats van verwijten te maken leer je op een veilige manier het slachtofferschap op te geven. We onderzoeken hoe jij je bent gaan identificeren met je gedachten, ideeën, emoties. We gaan herinneringen liefdevol los laten.

We brengen sleutelmomenten van toen en nu in kaart. Als we ons wezenlijk veilig voelen en verbonden met onze partner of anderen, dan is zo’n sleutelmoment iets als een koud briesje op een zonnige dag. Maar als we niet zo zeker zijn van die verbondenheid, is dat het begin van een negatieve neerwaartse spiraal van onzekerheid die de relatie doet bekoelen.

 

Pijnplekken leren herkennen

Soms treden we uit verbinding als er een pijnplek geraakt wordt. Je herkent dit doordat er plotseling een radicale verandering op treedt in de emotionele toon van een gesprek. Eerst werden er nog grappen gemaakt en nu is een van jullie van streek of woedend, of juist afstandelijk en koel. Je bent uit je evenwicht geslagen. Het is alsof de spelregels zijn veranderd zonder dat je het wist.

We gaan stap voor stap na wat er gebeurt als er iets schuurt tegen een pijnplek. We zijn nooit zo kwetsbaar als wanneer we liefhebben. We verlangen tegelijkertijd zo sterk lief te hebben en geliefd te zijn. Hiervoor is emotionele ontvankelijkheid nodig. De sleutel tot liefde voor het leven. Het woord emotie komt van het Latijnse woord emovere, bewegen. We zeggen dat we ons bewogen voelen door onze emoties en we zijn bewogen als degenen van wie we houden ons hun diepste gevoelens tonen. Bij echte verbondenheid is er ruimte emoties toe te staan te bewegen, in beweging te brengen, naar nieuwe manieren van reageren op elkaar. Samen kijken we naar de werking van jouw emoties in relatie tot de ander en tot jezelf. We gaan leren risico’s te nemen, de zachte kant van jezelf te laten zien, angst voor verlies en isolement op te biechten en leren praten over je verlangen naar genegenheid en verbondenheid.

 

Het programma

Sessie 1

Jij als Basis

Worden wie je bent. Dat kan een uitdaging zijn. Soms raakt je eigenheid beschadigt. Zo kunnen er blokkades ontstaan en zelfs lichamelijke klachten.

We gaan dit in beeld brengen a.d.v. geerfde kwaliteiten.

We brengen dit in beeld door met symbolen en poppetjes te werken. Op voorhand kijk je ook naar hoe emoties werken bij jou. Hiervoor krijg je handvatten op voorhand toegestuurd.

Elke sessie start met handvatten om de vorige sessie te laten beklijven en eigen te maken. Daarnaast krijg je ook opdrachten die je voorbereiden op de komende sessie. Hoeveel tijd dit kost is door jouzelf te bepalen. De intensiteit is voor een ieder anders.

 

Sessie 2

Jouw Volwassen Ik

"Ik wil eigenlijk thuis blijven (je eigenheid spreekt), maar mijn vriendin heeft me nodig ( je zorgende kwalitei spreekt)."

Zomaar een voorbeeld die je kan laten verdwalen waardoor je jouw volwassen, autonomie ik niet trouw kunt blijven. Een voorbeeld uit het dagelijks leven die jouw hindert de autonome levenskunst na te mogen leven.

In deze sessie besteden we aandacht hoe jij jouw volwassenheid de regie laat nemen.

 

Sessie 3

Jij en de Ander

Verbinding met de ander is moeilijk wanneer er een verschillende betekenis aan een feit gegeven wordt. Vaak verliezen we ons in het verdedigen van ons standpunt. We zoeken de boef. Wie is de boef, wie heeft gelijk? Hiermee treden we uit verbinding met de ander.

Afstemmen zorgt voor een sterkere verbinding. Door samen te onderzoeken, de interactie aan te gaan. Er achter te komen wat er nu echt aan de hand is bij gevoelens van (on)rechtvaardigheid.

Aan de hand van concrete voorbeelden van recente situaties gaan we in beeld brengen hoe dit bij jou werkt.

 

Sessie 4

Het Compas van Verlangen

We onderzoeken waar jouw verlangens op gebaseerd zijn. Is dit aan je eigenheid verbonden? Wie is verbonden aan jouw vermijdend gedrag? Durf jij jouw verlangens uit te spreken. Leef je er naar?

JeZelf zijn, dat is soms in je jeugd al tot val gekomen. Toch is het zelf afbakenen juist dat wat in verbondenheid jou meer jij maakt.

Maar hoe zet je jezelf neer, laat jij jezelf zien, horen. Hoe erken jij jezelf. En ook hoe poets je jezelf niet op, doe jij jezelf anders voor dan je bent. Het proces van worden wie je bent doe je samen. Door de dialoog met de ander aan te gaan.

 

Sessie 5

Liefdevolle Verbondenheid

We brengen in kaart wat jij hebt kunnen integreren in je leven en waar je nog aan wilt werken. Dit doen we aan de hand van een quadrant dat je mee neemt naar het eind ritueel. Daar geven we het de cirkel die het nodig heeft om beide met elkaar te verbinden. 

We bespreken ook of er nog extra sessies van toepassing zijn. Zoals je naar de sport school gaat om je conditie op pijl te houden, zo zijn vervolg sessies er om te kijken hoe het met je gaat en wat er nog nodig is om het geleerde aan te scherpen, op te halen, aandacht te geven. 

Je hebt in jezelf geinvesteerd, heel veel zaadjes zijn gepland en deze hebben tijd nodig om tot bloei te komen. We kijken hoe dit jou vergaat. Hoe vaak en met welke tussenposes voor jouw zinvol zijn, bespreken we samen.

Sessie 6

Los Laten, Jouw Nieuwe Verbinding

We inventarissen de afgelopen sessies. Welke stappen heb je genomen? Waar ervaar je hechtere, veiligere relaties? We ankeren dit in de vorm van een ritueel.

Hiermee verankeren we het los laten van jouw sociale automatismen. In overleg kan er een ritueel gedaan worden voor de viering van de onderdelen waarmee jij je hebt weten te verbinden.  Gericht op lessen die je geleerd hebt, krachten die je echt wilt gaan gebruiken.

 

Duur van het traject

We zien elkaar elke twee weken, gedurende zes sessies lang. Je kunt het traject via online sessies doen of bij mij in de praktijk. Voorafgaand aan het traject hebben we een intake gesprek van een 1 uur. De sessies daarna duren ook een uur. 

Op voorhand van elke sessie ontvang je handvatten om de vorige sessie te laten beklijven en opdrachten ter voorbereiding van de volgende sessie. Hoeveel tijd je daaraan besteed vul je zelf in.

 

Kosten / Jouw Investering

Voorafgaand hebben we een intake welke 30 euro bedraagt. De kosten van het traject van zes sessies bedraagt 330 euro. 

Ontvang gratis inspiratie

Voeding voor jouw ziel: ontvang gratis tips, oefeningen en inspiratie.

(Check je spam voor de ontvangstbevestiging!)