Iedereen leert bij familieopstellingen

Individuele Coaching

Persoonlijke begeleiding

Soms zit je vastgeroest in oude patronen. Patronen die je lang gediend hebben. Maar je merkt dat je vastloopt, in je relatie met anderen, in je werk of met de opvoeding van je kinderen. Wil je helder krijgen in welke patronen jij vastzit? Weet je niet hoe je je eigen gedrag kunt veranderen? Wil je afrekenen met ervaringen van vroeger en sterk staan in het nu?

Individuele coaching aan de hand van familieopstellingen kan je bevrijden van vastgeroeste denkpatronen. Individueel werken met familieopstellingen versterkt je als je steeds weer in dezelfde situaties verzeild lijkt te raken of met dezelfde type mensen te maken lijkt te krijgen. Ik kan je helpen daar minder last van te hebben of zelfs helemaal mee af te rekenen door jouw systeem weer in balans te krijgen.

Hoe werkt het?

In een individuele coaching sessie kijk ik samen met jou naar je vraagstuk. We werken met poppetjes of andere materialen om jouw situatie fysiek in beeld te brengen. Het werkt op dezelfde manier als een familieopstelling met een groep. Uitgangspunt is jouw systeem, wat dat ook is. Het kan je familie zijn, je werk, je relatie of je gezin. In een individuele sessie met familieopstellingen begeleid ik jou bij het in kaart brengen van de manier waarop mensen in jouw specifieke systeem hebben gezorgd voor onzichtbare patronen. Patronen zorgen voor gewenst én ongewenst of zelfs destructief gedrag. Dat analyseren we samen door met de opstelling van jouw systeem aan de slag te gaan.

Elke actie van een onderdeel uit jouw (familie)opstelling brengt een reactie teweeg. Dit wordt zichtbaar en voelbaar als we met de poppetjes en materialen in het veld van jouw opstelling gaan schuiven. Je zult in jouw lichaam een reactie opmerken en ook ik voel als begeleider met jou mee. Samen zoeken we zo naar een nieuw evenwicht door alle betrokkenen naar de juiste plek in het systeem te bewegen. Je zult ervaren dat dit een heilzame werking heeft.

Wat krijg ik?

Een coaching sessie duurt over het algemeen 1,5 uur. We nemen even de tijd om je vraag in beeld te brengen en daarna gaan we aan de slag met jouw vraagstuk door een individuele (familie)opstelling te maken. Ik geef je persoonsgerichte feedback. Na een sessie krijg je een persoonlijke mantra mee of een andere reminder om de essentie van de sessie makkelijk een plek te geven.

In relatief korte tijd kun je zo een ontwikkeling doormaken. Dat kan ook door meerdere sessie te plannen om verschillenden lagen van een problematische situatie rustig af te pellen en zo een voor een bloot te leggen. We dringen meestal wel snel door tot de kern. Het kan meerdere sessies vergen wanneer je dieper wilt gaan en extra geprikkeld wilt worden om je nieuwe patronen eigen te maken.

Je bent welkom om vrijblijvend een half uur kennis te komen maken. Wanneer jij je op je plek voelt bij mij, kunnen we meteen doorpakken of we plannen een nieuwe afspraak. Net wat je past. Ik zie je graag om samen met jou persoonlijke groei in gang te mogen zetten!

Facebook Deva Vasuda