Iedereen leert bij familieopstellingen

Familieopstellingen

( Het werken met Familieopstellingen gebeurt vaak in een groep. Individuele sessies zijn ook mogelijk. )

Wat is een familieopstelling?

Een familieopstelling is een methode die als doel heeft om op zielsniveau inzicht te krijgen in de diepere laag achter een vraag. Een familieopstelling beeldt letterlijk ‘het systeem’ uit waarvan jij deel uitmaakt. Dat kan je familie zijn maar ook een organisatie. Dit wordt ook wel systemisch werken genoemd. De Duitser Bert Hellinger (1952) heeft onder meer vanuit zijn interesse voor de psychologische aspecten van heling het gedachtengoed achter systemische familieopstellingen ontwikkeld.

Als we een familieopstelling gaan doen, kijk ik samen met jou welke personen of andere elementen uit jouw systeem van belang zijn om op te stellen voor jouw vraagstuk. Vervolgens kies jij representanten uit een groep onbekenden, die deze personen of elementen vertegenwoordigen. Samen gaan we jouw vraag of probleem verkennen door het stellen van vragen. Ongeacht onze achtergrond of kennis werken we met elkaar vanuit een ‘wetend veld’, niet vanuit ons hoofd maar vanuit hart. Alles wat zich aandient, heten we welkom. Er is dan ook geen goed of fout, geen oordeel.

Een familieopstelling geeft vaak een verbazingwekkend inzicht in verhoudingen en relaties, waarvan je je soms niet bewust bent. Zo ontstaat een diep besef, een weten waarmee jij verder kunt. Ook vragen die (ogenschijnlijk) weinig tot niets met familie te maken hebben, kunnen worden opgelost door een familieopstelling. Laat je verrassen!

Een praktijkvoorbeeld

Hoe gaat een familieopstelling nu eigenlijk in zijn werk? We bevinden ons met een kleine groep mensen in een praktijkruimte. Na een kort interview met de vraagsteller worden representanten gekozen. Dit kunnen representanten zijn voor familieleden, vrienden, kennissen, collega’s, ziektes, wereldbeelden enzovoorts. Wanneer de gevraagde representanten een 'ja' voelen om te representeren, geeft de vraagsteller hen op basis van zijn intuïtie een positie in het veld (de leegte in de ruimte).

Van daaruit zal ik de representanten vragen hoe zij zich voelen en welke bewegingen zij zouden willen maken. In het ‘wetende veld’ ontvouwt zich vervolgens een diepere dynamiek die vaak blootlegt wat nog niet gezien werd door de vraagsteller. Het veld is onder mijn begeleiding in beweging. Hoe het zich ontvouwt, geeft een diep inzicht in jezelf, ook voor de representanten, en zelfs voor degenen die niet in de opstelling staan.

Familieopstelling

  • Groepen van of 8 - 12 personen
  • Gebaseerd op Dana
  • Transformation in moeilijke situaties
  • Werkt helend