Disclaimer

Enkele 'spelregels'

Begripsomschrijving van deze disclaimer

  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • de gebruiker: de bezoeker van de website www.devavasuda.nl;
  • de content: alle in de website/webwinkel aanwezige inhoud (teksten, cijfers, getallen en beeldmateriaal).

Onderstaande is van toepassing op elke pagina van de website

Door de website te bezoeken en de pagina's te bekijken stem je in met deze disclaimer. De content van de website is door mij met de grootst mogelijke zorg samengesteld toch aanvaar ik geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Intelectuele rechten

Ik ben niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website/webwinkel gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op mijn intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan mij te worden verzocht.

Nadere informatie

Mocht je van mening zijn dat je auteursrechten hebt op de door ons gepubliceerde content kun je contact met ons opnemen. Indien terecht halen we de betreffende content direct van onze website. Mail mij hiervoor op info@devavasuda.nl. Je hoort dan zo snel mogelijk van mij.

Ontvang gratis inspiratie

Voeding voor jouw ziel: ontvang gratis tips, oefeningen en inspiratie.

(Check je spam voor de ontvangstbevestiging!)