Groots voelen in een klein energieveld

Home Blog Beelden van de ziel

Beelden van de ziel

23 november 2018
Geschreven door

Deva Vasuda

Een prachtig boek dat ik in het kader van Familieopstellingen niet onbesproken wil laten is het boek: 'Beelden van de ziel, over de werking van de ziel in sjamanistische rituelen en familieopstellingen' geschreven door Daan van Kampenhout.

Beelden van de ziel schetst een duidelijk beeld van het werkingsveld dat aan sjamanisme en systemisch werk ten grondslag ligt. Wat ik er mooi aan vind is dat heel concreet en toegankelijk de roots van waar ik mee werk worden besproken. Het mooie vind ik ook juist de combinatie van twee zulk een verschillende stromingen. Dat is wat me aanspreekt, verschillende werelden die elkaar ontmoeten, die elkaar versterken, waar verschillen gevierd worden en overeenkomsten helend ingezet worden. ​

Zelf heb ik mij nooit met Sjamanisme of het zendingswerk dat Bert Hellinger (de grondlegger van Familieopstellingen) verbonden. Dit geeft ook weer mooi aan dat je hier dus ook niets mee hoeft te hebben (of wel) om er mee te mogen werken. Dat geldt voor mij als begeleider, maar ook voor jou, als vraagsteller of representant. Wat mij vooral diep heeft geraakt is het inzicht dat, vrij door mij vertaald, er een 'heel dorp' ingezet wordt om iemand met een probleem te helen. Dat is wat ik zie gebeuren bij familieopstellingen. Mensen die elkaar niet per se kennen zorgen dat een issue in iemands leven naar een hoger plan geleid wordt. Allen met de intentie een ziel te steunen. Zoals dit van oudsher waarschijnlijk ook bij 'ons' ging, en dan bedoel ik de Westerse wereld. Familie is daarmee niet per sé bedoelt als de hoeksteen van de samenleving, maar het is wel een manier van werken waarbij we terug gaan naar onze roots. Waarbij gewerkt wordt met de ziel in het hier en nu, omdat de ziel zelf geen ervaringen opslaat maar er wel gevoelig voor is. Er worden mogelijkheden gecreëerd te werken met de ziel en dit boek verteld ons wat meer over dat moeilijk te vatten begrip. Vanuit het sjamanisme en de ervaringen met familieopstellingen zelf met concrete voorbeelden. Wanneer je het leuk vind, een aanrader om te lezen.


Terug naar overzicht

Ontvang gratis inspiratie

Voeding voor jouw ziel: ontvang gratis tips, oefeningen en inspiratie.